Στοματοπροσωπικος Πονος

Athens Dental Care

Ο όρος στοματοπροσωπικός πόνος αφορά κρανιοπροσωπικούς ή στοματογναθικούς πόνους διαφορετικής έντασης, διάρκειας και χρονιότητας.

Διάγνωση

Μετά τη λήψη και αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού και την κλινική εξέταση γίνεται η διαφορική διάγνωση προκειμένου να ανακαλυφθεί η πάθηση που ευθύνεται για τον πόνο. Συχνά η διαφορική διάγνωση είναι δύσκολη και προϋποθέτει βαθιά γνώση της ανατομίας της ευρύτερης περιοχής αλλά και των σχετικών παθήσεων. Με βάση τα συλλεγόμενα στοιχεία σχεδιάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας και εκτιμάται με ακρίβεια η πρόγνωση του περιστατικού, ούτως ώστε να ενημερωθεί ο ασθενής για το πρόβλημά του με σαφήνεια και να κατευθυνθεί κατάλληλα σε περίπτωση που εμπλέκονται και άλλες ιατρικές ή οδοντιατρικές ειδικότητες.

Θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, συνίσταται σε:

  • Κατασκευή και χρήση διαφόρων τύπων ενδοστοματικών ναρθήκων κατά περίπτωση,
  • Φυσικές μεθόδους θεραπείας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, χειροπρακτική),
  • Θεραπεία βασιζόμενη σε ψυχολογικά σχήματα,
  • Φαρμακοθεραπεία,
  • Πραγματοποίηση ενδοαρθρικής χορήγησης φαρμάκων στην κροταφογναθική διάρθρωση,
  • Πραγματοποίηση ενδομυϊκής χορήγησης φαρμάκων ή αναισθητικών στους μύες του στοματογναθικού συστήματος και της ευρύτερης περιοχής.
×