ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Athens Dental Care

Το προσωπικό της επιστημονικής ομάδας και του εργαστηρίου μας διαθέτει επίσημη πιστοποίηση, κατόπιν μετεκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της γερμανικής εταιρίας SCHEU-Dental, η οποία έχει εφεύρει τη νέα μέθοδο της Αόρατης Ορθοδοντικής με τη χρήση διαφανών ναρθήκων Clear Aligner.

Επίσης, τόσο ο μηχανολογικός όσο και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργαστηρίου μας είναι σύγχρονος και ο πλέον προτεινόμενος, πιστοποιημένος από την SCHEU-Dental.

Δε μπορούμε παρά να είμαστε υπερήφανοι για την πρωτοπορία μας αλλά και για τα αποτελέσματα που κάνουν ευτυχείς τους ασθενείς μας κι εμάς!