Προσθετική

 

Η επανορθωτική οδοντιατρική  διαχωρίζεται στην ακίνητη προσθετική και στην κινητή προσθετική.
Η ακίνητη προσθετική είναι η διαδικασία εκείνη με τη βοήθεια της οποίας αποκαθιστούμε στο στόμα την όποια απώλεια έχει προκύψει από εξαγωγή ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Η επανορθωτική οδοντιατρική  διαχωρίζεται στην ακίνητη προσθετική και στην κινητή προσθετική.
Η ακίνητη προσθετική είναι η διαδικασία εκείνη με τη βοήθεια της οποίας αποκαθιστούμε στο στόμα την όποια απώλεια έχει προκύψει από εξαγωγή ενός ή περισσοτέρων δοντιών.
Όταν ένα ή περισσότερα δόντια χαθούν δημιουργούνται διάφορα προβλήματα:

 1. Απώλεια οστού
 2. Υπερέκφυση του ανταγωνιστή οδόντος
 3. Μετατόπιση και απόλκιση των παρακείμενων δοντιών
  Δυσκολία στη μάσηση
 4. Δυσκολία στο καθαρισμό της περιοχής
 5. Πιθανοί πόνοι στην κροταφογναθική άρθρωση
 6. Δυσκολία στην εκφορά του λόγου αν πρόκειται για πρόσθια δόντια
 7. Αισθητικά προβλήματα

 

epanorthotiki

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται είναι η δημιουργία μιας «γέφυρας» που θα αποτελείται το λιγότερο από 3 δόντια πορσελάνης ή και περισσότερα, με κράμα της επιλογής γιατρού-ασθενούς. Αν από τον φραγμό του ασθενούς εχεί εξαχθεί ένα μόνο δόντι,θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα παρακείμενα της εξαγωγής δόντια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε ως στηρίγματα για να «κρεμαστεί» αναμεσά τους ένα γεφύρωμα. «Γεφύρωμα» ονομάζουμε το τμήμα εκείνο της ακίνητης γέφυρας που αντικαθιστά το ή τα δόντια που λείπουν.Έτσι έχουμε γεφυρώματα για την αναπλήρωση προσθίων δοντιών και γεφυρώματα για την αναπλήρωση των οπισθίων.
Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε ένα εξαιρετικά λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Η κινητή προσθετική αφορά οδοντικούς φραγμούς στους οποίους έχουν απομείνει ελάχιστα έως καθόλου δόντια. Στην περίπτωση αυτή, και αν βέβαια ο ασθενής δεν επιλέξει την αποκατάσταση του στόματος με τις σύγχρονες τεχνικές των εμφυτευμάτων, μπορούμε να αποκαταστήσουμε ικανοποιητικά το στόμα με μια μερική ή ολική οδοντοστοιχία.

epanorth3
Φωτο 1


Φωτο 2


Φωτο 3

Η μερική οδοντοστοιχία επιλέγεται στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια δόντια  στον φραγμό (φωτο 1) ενώ η ολική οδοντοστοιχία αποτελεί λύση επιλογής σε περίπτωση ολικής νωδότητας (φωτο 2) και όταν υπάρχουν αντενδείξεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων ώστε να επιλέξουμε τη λύση των επένθετων οδοντοστοιχιών (φωτο 3) τοποθετηθούν επένθετες οδοντοστοιχίες.

 

 

 • ΠΡΙΝ:     
 • εμφυτεύματα
 • εμφυτεύματα
 • META:    
 • Ολική οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο, γέφυρες δεξιά και αριστερά στην κάτω γνάθο
 • Γέφυρα: 
 • Αριστερή γέφυρα με ένα στήριγμα εμφύτευμα
 • εμφυτεύματα